Skolen må bli del av sorgen

Når skolebarn rammes av sorg, blir læreren en av de viktigste ressursene.