Hå går vidare som planlagt

Ingen skulenedleggingar. Ingen kutt i tilbod til innbyggjarane. Hå-rådmannen legg fram forslag til budsjett og økonomiplan utan dramatikk.