• UTVIDET SIKTELSEN: Politiadvokat Arvid Malde, til venste, har etter en helhetsvurdering utvidet siktelsen mot Zahid M. Butts 56-årige svoger og 33-årige niese til forsettelig drap eller medvirkning til dette. Anders Minge

– Kan dømmes for drap uten lik