Lokalpost tar turen innom Oslo

Mye post som skal fra én adressat i lokalmiljøet til en annen, blir først sendt til Oslo.