Mer firefelts motorvei fra 2010

E 39 mellom Stangeland og Sandved skal utvides fra to til fire felt. Anleggsarbeidet starter trolig opp i slutten av året.