Legene ber styret vente

Den varslede omorganisering av SUS møter motstand blant legene, som ber om at saken utsettes.