• Kristian Jacobsen

Sørbø skole tester elevene selv

Flere rektorer i Sandnes er fortvilet over den lange ventetiden ved PP— tjenesten i kommunen. Mens elevene står i kø, tilrettelegger skolene undervisningen selv.