Full strid om overformynder-jobben

Kommunen vedgår at stillingen som overformynder burde vært utlyst, men fastholder likevel den ansettelsen som er foretatt.