• Arnt Olav Klippenberg

- Jesus hadde vært til stede på festivalen

Matpakke og suppe er ikke ukjent for Frelsesarmeen, men gladmat og øl sjenerer heller ikke når det er snakk om å være der folk er.