• ANGREPET: Guttenes bil ble angrepet av en rasende mobb, bevæpnet med macheter og steiner. Privat

– Sto rundt bilen med steiner og macheter