• Jonas Haarr Friestad

- Vi blir bedt om å skape verdier