Grunneierne vil ha boliger

— Jeg har for liten gård og for korte fremtids- utsikter til at det er poeng i å satse videre, sier Jostein Vaage. Sammen med fem andre grunneiere på Vagle vil han gjerne selge gården til boligformål.