- Har det godt

Stavanger kommune har 1127 plasser på sykehjem, aldershjem og bofellesskap. Marta Nilsen (84) bor på Rosendal sykehjem.