• Fredrik Refvem

Ingen bønn i Høyesterett

Høyesterett har forkastet anken fra Nokas-vekteren (28) om å være solidarisk ansvarlig for å erstatte cirka 51 millioner kroner.