Ny måling av stråling

Stavanger kommune har bedt eksperter fra Post— og teletilsynet om å måle strålingen fra mobilmastene ved Bekketunet barnehage.