• Jan Tore Glenjen

Frå kylling til kylling

Jone Pollestad ser ingen grunn til å la EU knekka norsk landbruk. Sjølv driv han med kylling. På 10 år har rugeriet hans gått frå 250.000 til 20 millionar nyklekte i året.