Siste mulighet for Ryfast-løsning

Formannskapet i Sandnes gir Ryfast en siste mulighet i dag, når finansieringsplanen behandles.