Vinden herjet trær, flaggstenger og veiskilt

Brannmannskap og politifolk måtte lørdag kveld tilkalle ekstra hjelp for å hanskes med stormens herjinger.