AMK har doblet bemanningen

Fylkeslegen mener flere bestemmelser er brutt. Han påpeker svikt i redningskjeden.