Omkamp om Titania

I 1989 lenket Frederic Hauge seg fast til Titanias lasteanlegg. Utslippet til Dyngadjupet ble stanset.