• GLEDELIG NEDGANG: Hå reduserte som eneste kommune i Rogaland utslippene fra biltrafikken det foregående året. Grafikk: Kjell A. Berge

Miljøbevisste håbuer