• Finn M. Fuglestad

SR-Banks eiendom i Madlakrossen solgt

Det har vært stor interesse for salget av SR-bank bygget i Madlakrossen. Eiendommen ble lagt ut for salg rett etter sommerferien og er nå solgt. Det forteller Anita Gundersen i Eiendomsmekler1 som har stått for salget.