- Norgestaxi bløffer kundene

Alle i Norgestaxi spleiser på denne reklamen, selv om den bare kommer to av drosjeeierne til gode. Selskapet har trykket brosjyren i tusener, men hvor blir det av miljøtaxiene?