• Thomas Førde

Tiggar med eigen lugar

Ungdom står i kø for å utdanna seg til sjøfolk om bord i skuleskipet «Gann». Norges største skuleskip var klart til skulestart. Nå må rektor ut på tiggarferd for å skaffa langsiktig finansiering til skipet.