• Anders Minge

Bøndene ønsker storkommune

Rogaland Bondelag vil ha en gigantkommune i sørfylket med til sammen 280.000 innbyggere.