Milliardoppussing gir lys skolestart i hele distriktet.