• Tor Inge Jøssang

Redusert ferjekapasitet i Tau-sambandet

Alle oransje avganger i Tau-sambandet utgår i dag.