Rådmannen vil ikke kutte mer helse og omsorg

Rådmann Bodil Sivertsen legger ikke opp til flere kutt, men det blir garantert ingen investeringsfest i Sandnes de neste fire årene.

Onsdag presenterer sandnesrådmann Bodil Sivertsen
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

– Jeg vil beskrive budsjettet som stramt og det er ingen tvil om at det kommer til å bli langt tøffere fremover. Vi har allerede drevet omstilling i så mange år og derfor har vi lite å gå på. Det er vanskelig å tenke langsiktig med et slikt bakteppe, innrømmer Sivertsen.

Rådmannen gjør det raskt klart at her kommer det ingen lekkasjer, men en ting er klart. Forslaget til økonomiplan som presenteres i lokalene til Fredheim Arena onsdag kl. 10, er av det nøkterne slaget.

Ingen flere kutt

– Men jeg kan avsløre at det ikke ligger inne ytterligere kutt, sier Sivertsen.

Det er allerede vedtatt kutt på 220 millioner i gjeldende økonomiplan. 180 millioner er allerede redusert. Fortsatt skal tjenesteområdene kutte til sammen 40 millioner kroner frem mot 2020.

– Vi må bare berømme de ansatte som står i dette daglig og som i tillegg klarer å levere bedre enn netto driftsresultat. Denne ansvarligheten er ubetalelig for oss, legger hun til.

Les mer:

Les også

Stor skattesvikt på Nord-Jæren

Skattesvikten som begynte å bli synlig for rundt tre år siden, fører til at kommunen har langt mindre å rutte med. Kommunen får også mindre i veksttilskudd fordi befolkningsveksten i Sandnes har avtatt de siste årene.

Stor inntektssvikt

– I fjor hadde kommunen så mye som 300 millioner kroner mindre i disponible inntekter enn landsgjennomsnittet. Det er mye penger, resultatet er at vi må drive tilsvarende billigere, forklarer økonomidirektør Torunn S. Nilsen.

Alle vet at eiendomsskatt kan gi sårt tiltrengte inntekter i en slunken kommunekasse. I fjor foreslo rådmannen skatt på verk og bruk samt næring, men det politiske flertallet avviste forslaget.

– Dere får vente å se om jeg legger inn eiendomsskatt i år igjen, men det er jo ingen hemmelighet at rådmannen er for. Nå er det faktisk 365 av landets kommuner som har eiendomsskatt, minner rådmannen.

Forsand får årlig 42 millioner kroner i skatteinntekter på verk og bruk. Spørsmålet er om Sandens i det hele tatt kan si nei til å videreføre eiendomsskatten på verk og bruk i den nye kommunen som trer i kraft fra 2020.

Eiendomsskatt?

– Det er bystyret som avgjør. De har mulighet til å beholde ulike ordninger frem til 2022, sier Sivertsen.

Ferske ASSS-tall, som sammenligner tall fra landets ti største kommuner, viser at Sandnes bruker mindre enn landsgjennomsnittet på alle tjenesteområder bortsett fra innen omsorg. Her bruker kommunen fortsatt mer enn snittet.

– Hvordan skal dere få budsjettet til å gå opp når det ikke ligger inne ytterligere kutt?

– Vi har et disposisjonssfond som kan bidra, men alle vet at dette ikke er en varig løsning. Vi må derfor jobbe smartere på alle nivåer, sier rådmannen.

Lavere investeringsnivå

I budsjettet som ble presentert i 2015 lå det inne investeringer for rett over fem milliarder kroner. Budsjettforslaget som presenteres onsdag inneholder trolig investeringer på et langt lavere nivå.

– Vi har hatt et skyhøyt investeringsbehov, men nå forsøker vi å holde igjen. Noe må vi gjøre, men det er nok ingen som blir positivt overrasket denne gang. Alternativet er at investeringene går ut over driften, sier Sivertsen.

For hver 100 millioner kroner kommunen investerer, vil driftsbudsjettet belastes med 5 millioner kroner, viser utregninger til økonomidirektør Torunn S. Nilsen.

Les mer:

Les også

Sandnes kommune selger eiendom for hundrevis av millioner - se hva som skal selges

Les også

Sandnes kommune selger rådhuset på Finn for 70 millioner

Kommune-Norge fikk heller ingen gladmelding i forslaget til statsbudsjett som ble lagt frem denne måneden. Kommunene får en pot på til sammen 3,6 milliarder kroner.

For Sandnes betyr det 42 millioner kroner mer i frie inntekter, men utfordringen er at kommunen i tillegg blir pålagt oppgaver som gir økte utgifter på nærmere 80 millioner kroner. Noe som gir en manko på 30,2 millioner kroner.

Nye utgifter

– Vi liker dårlig at staten pålegger oss faste oppgaver som koster oss millioner, innrømmer rådmannen .

Hun viser blant annet til den nye pedagognormen i barnehagene som kan komme til å koste Sandnes netto 42 millioner kroner årlig.

– Dette er penger vi må ta fra andre steder. Gode barnehager handler om mer enn antall pedagoger. Jeg tror våre barnehager blir best når vi selv bestemmer hvor pengene skal brukes, mener rådmannen.

Hun er som alltids spent på mottakelsen av budsjettforslaget.

– I 2015 flyttet politikerne på rundt 62.000 kroner av et budsjett på nærmere fem milliarder. Det får være målet i år også.

I formannskapet i august presenterte økonomidirektøren en liste med utfordringer for den kommende økonomiplanperioden.

  • Lavere disponible inntekter
  • Bruker relativt lite på de fleste tjenesteområdene og driver effektivt
  • Nye innsparinger ligger allerede inne fra 2020
  • Skattenivået er lavere enn det vi la til grunn i gjeldende økonomiplan.
  • Høy vekst i lånegjelden
  • Vedlikeholdsetterslep på til sammen en milliard kroner.
  • Bemannings- og pedagognormen i barnehagene kan koste Sandnes 50 millioner kroner årlig.
  • Bemannings- og pedagognormen i barnehagene kan koste Sandnes 50 millioner kroner årlig.

Publisert: