Ap lokker med 500 millioner ekstra til SUS

Ap lanserer en helsepakke som lover 12 milliarder kroner mer til norske sykehus de neste fire årene.

Ap-leder og statsministerkandidat Jonas Gahr Støre på besøk i Stavanger i sommer for å drive valgkamp. Her sammen med Kari Nessa Nordtun, Hadia Tajikog Torstein Tvedt Solberg.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Ap vil ha slutt på et todelt helsevesen og lover derfor milliarder i gave til norsk helsevesen i bytte mot velgernes stemmer. Bedre behandling, nytt utstyr, raskere sykehusbygging, nye medisiner og kortere helsekø er blant lovnadene fra Ap dersom partiet kommer til makten.

– Dette betyr 2,28 milliarder mer til Helse Vest og over en halv milliard ekstra til sykehuset i Stavanger om vi forutsetter at rammen er lik som i 2017, sier Hadia Tajik, nestleder i Ap, til Aftenbladet.

Stramme budsjetter

Kjærkomne ekstramidler for sykehusledelsen ved SUS, som må belage seg på stramme budsjetter de neste årene for å få råd til å bygge nytt sykehus på Ullandhaug.

En viktig forutsetning for finansieringen av det nye sykehuset, som skal stå ferdig i 2023, er store årlige overskudd fra driften på Våland. I år er det budsjettert med et overskudd på 80 millioner kroner, i årene framover er overskuddet beregnet å stige jevnt til 235 millioner i 2022.

Les mer:

Les også

Trolljeger gir pengegave til barn og ungdom på sykehuset

Nytt sykehus på Ullandhaug skal finansieres med 70 prosent statlige lån og 30 prosent egenkapital fra sykehusforetaket. Leger og sykepleiere er bekymret for følgene av sviktende finansiering.

Mer i skatt

– Vi kommer også til redusere kravet til egenkapital fra 30 til 20 prosent. For sykehuset i Stavanger vil det betyr at de trenger 847 millioner kroner mindre i egenkapital for å realisere det nye sykehuset, forklarer Tajik.

847 kroner millioner mindre for å kunne ta opp det lånet og begynne å bygge.

Aftenbladet mener:

Les også

Leder: Overskudd fra de sykes bord

Hun viser til et brev fra Helse Vest som er bekymret for at dagens budsjettrammer ikke er romslige nok til å realisere nytt sykehus i ønsket tempo.

– Det er nettopp dette vi ønsker å gjøre noe med slik at sykehusene blir bygget raskere uten at det skal gå ut over pasientbehandlingen, sier Tajik.

– Hvordan skal dere finne 12 milliarder ekstra til norsk helsevesen?

– Det er to ting som gjør at vi kommer til å ha mer å bruke på helse og velferd. En av de største satsingene til Ap, er å legge til rette for å skape flere arbeidsplasser, noe som kommer til å gi mer i skatteinntekter. I tillegg vil vi i, motsetning til Høyre og FrP, som skal kutte 25 millioner kroner i skatt, øke skattene noe for dem som tjener mest, svarer Aps nestleder.

Slik blir det nye sykehuset på Ullandhaug.

20 punkter

Den nye helsepakken ble lansert da partileder Jonas Gahr Støre gjestet Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø.

– Du skal få den beste behandlingen uavhengig av størrelsen på lommeboka eller dine evner og muligheter til å kreve hjelp. Arbeiderpartiet er garantisten for en sterk offentlig helsetjeneste i hele landet. I motsetning til Frp og Høyre er vi villige til å betale for dette, sier Støre, i en pressemelding fra partiet.

Aps sykehusplan inneholder 20 konkrete punkter innenfor fem satsningsområder:

1. Investere 12 milliarder i våre felles sykehus de neste fire årene og øke lånerammen for sykehusbygg, medisinsk utstyr og IKT fra 70 % til 80 %. 2. Raskere hjelp og kortere ventetid gjennom utvidet bruk av operasjonsstuer, kveldsåpne poliklinikker, åpenhet om ventetid og styrking av fritt sykehusvalg.

3. Pasienter skal få den hjelpen de trenger raskt og på like vilkår. Nye legemidler skal tas i bruk raskere enn i dag.

4. Gjennom en storstilt digital satsing i sykehusene skal pasienter og ansatte i sykehus få bedre behandling og en enklere hverdag. 5. Pasienten skal enkelt finne frem, få hjelp og støtte gjennom pasientforløpet og bli møtt av ansatte med tid og kompetanse.

Publisert: