Reketråler vel i havn

Reketråleren som sprang lekk vest av Håstein utenfor Tananger ved middagstider fredag er kommet vel i havn. En slepebåt slepte sjarken til land. Det ble satt lensepumpe om bord fra et redningshelikopter. Dermed kom situasjonen under kontroll.