• Det har lenge vært meningen at barnehagen skulle rehabiliteres, men det har blitt utsatt og utsatt, senest under budsjettbehandlingen i fjor. Barnehagen har 57 barn i alderen 0-6 år. Kent Skibstad

Må ut av barnehagen fortest mulig

Tung luft. Vond lukt. For mye støy. Slik kan ikke barna og de ansatte i Tasta barnehage ha det lenger, mener helsesjefen og barnehagesjefen i Stavanger.