• Ola Fintland

Operasjon Goldfinger ga Rovik gull