Ikkje plankekøyring for Per

Han har mykje makt og er medviten på korleis denne skal forvaltast. Men han let seg smørja av og til — på heimebane.