• Lars Bø (Geir Birkeland) sammen med datteren Inger (Therese Olsen). Kristina Zimmer

- Hulda og Arne har kommet hjem

Undheim Revyteater fremfører fredag kveld teaterstykket "Rasjonelt fjøsstell".