• Grunneigarane såg for seg at utbygginga skulle gi grunnlag for fast busetting i Segadal.. Bilde av vestre elveutløp og mølle, sett frå fjorden.

Nei til Segadal kraft

Av omsyn til landskapet i Jøsenfjorden seier NVE nei til bygging av Segadal kraftverk i Hjelmeland.