• 90 prosent av nye boliger i Stavanger bygges ved fortetting, som her i Badedammenområdet i Østre bydel. Marie von Krogh

Toppmøte om boligmangelen

Hvordan kan vi få fart på boligbyggingen? Det er hovedsaken når formannskapene i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg møtes torsdag.