• Undheim revyteater er svært allsidige og spelar på mange ulike strenger. Her er det Torleif Jonassen, Signe Lise Jonassen og Siren Love Ree som syng Edelweiss i Sound of Music.

Prisdryss i Time

Den livsglade og allsidige undheimsgjengen, Undheim Revyteater får Time kommunen sin kulturpris, Timeglaset, for 2014.