Forbud mot mobiltelefon for å heve flysikkerheten

Braathens Tekniske Divisjon på Sola innfører forbud mot privat brukav mobiltelefon i arbeidstiden.