Lite bitt endret mye

Olaf A. Ellingsen ble bitt av flått sommeren 1986. Det gikk heleseks år før han ble alvorlig syk. I dag er han på attføring.