Urokkelige finnøybuar

Finnøybuen let seg ikkje riva med av ja-vinden. Kommunen errogalandsmeister i å seia nei til EU, og håpar framleis at Norgeheld seg utanfor.