200 pensjonister feiret

Onsdag markerte eldresentrene i byen at det er 50 år siden det første eldresenteret i Norge ble åpnet.