Aksnes i møte med veistatsråd

En fylkeskommunal delegasjon med fylkesordfører Roald G. Bergsaker (H) i spissen, drar til regjeringskvartalet for å snakke om utbedring av rv 45 og finansiering.