Tilfluktsrom kan velte videregående skole

Varner Invest er i dialog med Sivilforsvaret for å slippe et pålegg om å bygge tilfluktsrom i den planlagte videregående skolen i Vågen-området.