• Marit Hæreid

Hus siger etter utgraving

Fem huseiere har kontaktet advokat fordi de mener eiendommene deres er påført setningsskader i forbindelse med utbygging av Hana skole.