• Dette bildet blei tatt i Botnefjorden i Strand i 2009. Det gamle kraftverket (Jørpeland II) er erstatta av eit meir moderne. I tillegg er det bygd nytt kraftverk i Notvik. Dette fører til at vassføringa i Jørpelandselva blir redusert med 70 prosent. Tor Inge Jøssang

Jøssang kraftverk opnar i dag

I dag opnar stortingsrepresentant Siri A. Meling Jøssang kraftverk i Strand. Opningsseremonien finn stad i Jøssang kraftverk, med busstur opp til Dalen kraftverk etterpå.