14 måneder for Romsøe-ran

En 27 år gammel mann fra Stavanger er i byretten dømt til ubetinget fengsel i ett år og to måneder.