Lotteri glapp, satsar på nytt register

Utkantkommunen har tapt kampen om både småbåtregisteret og Lotteritilsynet. Sistnemnde hamna i Førde. No kastar Sauda seg inn i kampen om å få det statlege Eigedomsregisteret.