• Jan Tore Glenjen

Sivilforsvaret skal kutte

Sivilforsvaret skal redusere og effektivisere driften. Vagleleiren i Sandnes med 33 ansatte kan rammes av nedbygging.