5 psykisk syke «på gata»

Fem personer med rus og psykiatriproblemer er uten bopel, mens de står i kø for bolig med oppfølging i Stavanger