Godt år tross mindre fisk

2005 var et rimelig bra år for fiskerne i fylket, selv om de har fått lavere kvantum. Langt på vei blir det kompensert av høyere pris.